Maliňáci, info, foto


Chcete-li zapsat dítě do naší  školky. Prosíme sjednat schůzku. Telefonní čísla a adresy najdete v záloze Kontakt.

 

Fotogalerie maliňáků ke shlédnutí

 

https://photos.app.goo.gl/1suVZswB1P8WTLVh7

Rozvoj dítěte ve věku 3 – 4 roky

Pozornost
Soustředit se minimálně 5 – 7 min.
Ze stavebnice složit podle jednoduchého vzoru stavbu.
Bez cizí pomoci najít shodné obrázky.
Udržet v paměti 4 – 5 předmětů.
Složit obrázek rozříznutý na 5 dílů.
Samostatně pojmenovat obrázky a shodné prvky.
Najít u dvou předmětů shodné a rozdílné znaky.
Zatleskat, popř. jinak reagovat, když uslyší určité slovo v řadě slov.
Opakovat po dospělém určité pohyby 
;
Myšlení
Skládat pyramidy, krychle (min. 7 předmětů) ve správném pořadí. 
Pojmenovat slova nadřazená – např. zvíře (pes, kočka, liška..)
Ve skupině ukázat předmět, který do ní nepatří a pojmenovat proč.
Najít druhý pár.
Odpovídat na otázky. 
Najít slova opačného významu (tma – světlo, úzký – dlouhý).
Vyřešit jednoduché logické úkoly.
Hledat nesmysly, vysvětlit, proč jsou špatně.

Paměť
Podle poslechu zopakovat několik slabik ve správném pořadí.
Určit předmět, který z dané skupiny zmizel.
Převyprávět pohádku.
Zapamatovat si obrázek s dějem.
Vybavit si události, které zažilo.
Naučit se nazpaměť několik říkanek, básniček, písniček.
Po poslechu zopakovat čísla v daném pořadí.
Zopakovat pět slov v řadě po sobě správně jdoucích.
Určit, který předmět zmizel.
Splnit zadání 3 – 4 úkolů. J
Jemná motorika
Ukazovat pomocí jednoho prstu.
Navlékat velké korály na provázek.
Zapínat zipy, knoflíky, háčky.
Roztočit káču.
Nakreslit horizontální a vertikální (popř. šikmé) čáry dle vzoru.
Nakreslit čáru středem proužku, nekolísat.
Přesně vybarvovat větší obrázky bez překreslení.
Propojovat tečky obrázku bez zvednutí tužky z papíru.
Dělat z prstů kroužky. Střídavě palec s dalšími prsty.
Uvázat uzel.

Logické myšlení
Ukazovat předměty nahoře, dole.
Ukazovat předměty vlevo a vpravo.
Rozumět významu nahoře, dole, zleva, zprava, vlevo, vpravo.
Poznat a jmenovat matematické obrazce
Rozlišovat pravou a levou ruku.
Ukázat předmět, který je ve třídě jeden a který je ve třídě vícekrát.
Ukazovat předměty, které jsou podobné kruhu, čtverci…
Ukázat, co je ode mne vlevo, vpravo.
Srovnávat skupiny předmětů – délka, šířka, výška.  Srovnávat protiklady.

Rozvoj řeči
Znát pohyb zvířat a popsat ho. Kočka mňouká, prase chrochtá…
Znát pohyb zvířat, had se plazí, zajíc skáče, člověk chodí…
Popsat obrázek, pohádku třemi nebo čtyřmi větami.
Správně vyslovovat samohlásky a souhlásky, mimo sykavek a r, ř.
Správně skloňovat a časovat slova.
Rozumět významu obecných slov – nábytek, doprava, obuv, hračky, zvířata…
Správně používat předložky s podstatnými jmény, spojky.
Odpovídat souvisle jednou větou.

Komunikační a sociální prostředí
Umět své jméno a příjmení, znát jména členů rodiny.
Znát svůj věk.
Umět adresu, jméno města, ve kterém bydlí.
Znát roční období. 
Rozeznat, pojmenovat 3 – 4 druhy stromů a rostlin.
Znát své příbuzné, jejich jména, umět pojmenovat věci, předměty kolem sebe.
Rozlišit předměty nejbližšího okolí, velikost, barvu, tvar, charakteristické znaky, události.
Umět vyjmenovat několik povolání.
Rozlišit 3 – 4 druhy ovoce a zeleniny.

Pohybová aktivita
Skok snožmo.
Lezení, plazení.
Chytání míče.
Cviky na plosky nohy.
Přeskočit překážku na zemi – snožmo.
Přirozený běh, chůze – přecházet na špičky..střídání nohou ze schodů do schodů.
Tříleté dítě chodí samostatně. 
Zvládnout pohyby taneční.
Zvládnout lezení ve vzporu.
Základy názvosloví – klek, dřep, klik, stoj,..
Zkouší poskoky po jedné noze.