Denní program


Dětský dechový stacionář je otevřen

pondělí - pátek od 6 do 16 hodin.

 

Děti se scházejí zpravidla do osmi hodin. V tomto čase probíhají volné hry dětí a fyzioterapie.

 

Po skončení fyzioterapeutického cvičení jsou ukončeny i volné hry a následuje ranní svačina.

 

Po svačině probíhá řízená činnost, která je započata komunikační chvilkou v kruhu.

Řízené činnosti jsou zaměřeny na rozvoj myšlenkových, komunikačních, sociálních a tělesných dovedností a jsou uskutečňovány prostřednictvím výtvarných, pracovních, hudebních, pohybových a tělesných činností, environmentální výchovy, či poslechem příběhů, pohádek, popřípadě jejich dramatizací.

 

Další čas trávíme až do oběda venku. Při pobytu venku využíváme naší zahrady, okolní parky a hřiště nebo pořádáme krátké výlety.


Následuje oběd, při kterém se děti učí samostatnosti a společenským návykům při stolování.

 

Od dvanácti do čtrnácti hodin děti odpočívají na lůžku za poslechu čtené pohádky. Pro předškolní děti je vždy připraven náhradní program na rozvoj grafomotoriky a dalších dovedností potřebných pro nástup do první třídy.

 

Po odpočinku následuje odpolední svačina.

 

Další odpolední činnosti jsou realizovány podle přání dětí, kdy využívají hračky, stavebnice či didaktické pomůcky, případně trávíme čas na zahrádce.