Jsem školička k utužení zdravíčka


U nás se děti nenudí.

 

Každá rodina má svůj příběh, a každý člověk má svou vlastní osobnost. V naší školce podporujeme děti v rozvoji jejich silné osobnosti, při zvyšování povědomí o sebevědomí. Proto se snažíme vytvořit  situace, ve kterých  budou mít možnost sledovat své vlastní potřeby, zájmy, snahy o vlastní-důvěře a nezávislosti.

Přikládáme zvláštní pozornost dialogu s rodiči a specialistů v různých oborech. Jsme otevření na nápady a návrhy rodičů a aktivní spolupráci. Pro nás dítě je kus nebe, který navštívil zemi, bez nich není žádné nebe.

 

Stále máme kapacitně volná místa, neváhejte, navštivte nás. Kontaktujte nás. 

 

 Dětský dechový stacionář

Toto zařízení se zabývá speciální péčí o 3 - 6leté děti nemocné astmatem, alergickou rýmou, ekzémy, chronickým onemocněním horních i dolních dýchacích cest. Dále sem dochází děti po operačních zákrocích, které jsou spojené s dýcháním a také ambulantní pacienti do 18 let.
Stacionář je realizován formou denního předškolního zařízení. Děti jsou přijímány na doporučení obvodních praktických lékařů pro děti a dorost ve spolupráci s odbornými lékaři. O děti se starají učitelky MŠ a diplomovaná fyzioterapeutka. Jednou týdně dochází odborný lékař, který plní dohled, předepisuje léčbu a terapie. 
Pobyt v dechovém stacionáři je hrazen částečně zdravotními pojišťovnami a částečně rodiči.

Spokojenost s naší mateřskou školou je podle ohlasů rodičů a dětí vysoká. Nabízíme velké množství nadstandardních aktivit.To vše si zajišťujeme z velké většiny našimi učitelkami. 

 

V průběhu roku vyjíždíme na různé poznávací výlety. Na konci školního roku se loučíme s předškoláky pasováním na školáky. Nastávajícím prvňáčkům předáme jako vzpomínku na školku knihu a společně jim popřejeme dobrý start do školy. 

 

Klidný přístup všech učitelek a zaměstnanců přispívá k pohodě, vytváření dobrých vzájemných vztahů a pocitu bezpečí, harmonie a lásky, což je pro nás všechny, děti i dospělé, velmi důležité. Snažíme se, aby se u nás děti cítily v bezpečí a příjemně.

 

Odměnou za naši snahu a náročnou práci je spokojenost všech dětí a jejich rodičů. Potvrzením toho, že naši práci vykonáváme dobře, je i to, že do naší školky se rodiče vrací a přihlašují k nám i své mladší děti.