Nejsme jen školka, jsme rodina, domov, bezpečí..


 

 

Jsme zařízení rodinného typu

 

Využíváme prvky alternativního vzdělávání, myšlenky  Montessori pedagogiky" Pomoz mi, abych to dokázal" (Kosmická výchova
Mým domovem je vesmír - kosmos. A já v něm žiji.)

 

Prvky Waldorfské pedagogiky, individuální předpoklady každého dítěte jsou ve výchově respektovány, aby z každého vyrostl silný jedinec. Léčebná eurytmie, využívána jako pohybová terapie, využíváme rytmiku, hudební činnosti,hlavní  myšlenka " Svět je dobrý".

 

V neposlední řadě vzdělávací program Step by step- Začít spolu, zde využíváme didaktické a výukové programy. Propojením s RVP PV je výsledkem vysoce kvalitní příprava dětí na vstup do ZŠ.

 

K dispizici máme tělocvičnu, dvě oddělení pro 2,5 - 4 leté děti a oddělení pro děti starší. Dále jsme vybaveni fyzioterapeutickou cvičebnou, zahradou s bazénem s hracími prvky. Třídy máme vybaveny  novým nábytkem a bezpečnými hračkami spolu s didaktickým materiálem dle věkových skupin.

 

Jsme soukromá školka uplatňující zdravý styl dětí od 2,5 - do 6 let v Litoměřicích, 

Ve školce se nachází i denní stacionář. Dveře mají u nás otevřené také děti, které bývají často nemocné a proto vyloučené z pobytu v běžné mateřské škole.
 

Intenzivně připravujeme děti na vstup do ZŠ, zaměřujeme se na grafomotoriku, logopedické chvilky, zdravě cvičíme, sportujeme, hrajeme si a  rozvíjíme se.

 

 VŠECHNO, CO OPRAVDU POTŘEBUJU ZNÁT "Robert Fulghum"

o tom, jak žít, co dělat a jak vůbec být, jsem se naučil v mateřské školce. Moudrost mě nečekala na vrcholu hory zvané postgraduál, ale na pískovišti v nedělní škole. Tohle jsem se tam naučil:

 

 • O všechno se rozděl.
 • Hraj fér.
 • Nikoho nebij.
 • Vracej věci tam, kde jsi je našel.
 • Uklízej po sobě.
 • Neber si nic, co ti nepatří.
 • Když někomu ublížíš, řekni promiň.
 • Před jídlem si umyj ruce.
 • Splachuj.
 • Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře.
 • Žij vyrovnaně - trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a tancuj a hraj si a pracuj.
 • Každý den odpoledne si zdřímni.
 • Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě.
 • Nepřestávej žasnout. Vzpomeň si na semínko v plastikovém kelímku - kořínky míří dolů a rostlinka stoupá vzhůru a nikdo vlastně neví jak a proč, ale my všichni jsme takoví.
 • Zlaté rybičky, křečci a bílé myšky a dokonce i to semínko v kelímku - všichni umřou. My také.
 • A nikdy nezapomeň na dětské obrázkové knížky a první slovo, které ses naučil - největší slovo ze všech - DÍVEJ SE.

 

Pokud Vaše dítě často onemocní( astmatem, alergiemi, chronickou rýmou, trpíte na laryngitidy ), máte na výběr , buď si dítě necháte doma, nebo jej dáte k nám do mateřské školy.