Jsme školička k utužení zdravíčka.


Stacionář je realizován formou denního předškolního zařízení.

Děti jsou přijímány na doporučení obvodních praktických lékařů pro děti a dorost ve spolupráci s odbornými lékaři.

 

O vzdělávání a výchovnou část dětí se starají zkušené učitelky MŠ.

 

Jednou týdně dochází odborný lékař, doporučuje zdravotní terapie, které s dětmi vykonává diplomovaná fyzioterapeutka.

Toto zařízení se zabývá speciální péčí o 3 - 6leté děti, které mají oslabenou imunitu, jsou  nemocné astmatem, alergickou rýmou, ekzémy, chronickým onemocněním horních i dolních dýchacích cest. Dále sem dochází děti po operačních zákrocích, které jsou spojené s dýcháním. 

 

Pobyt v dechovém stacionáři je hrazen částečně zdravotními pojišťovnami a částečně rodiči.
Spokojenost s naší mateřskou školou je podle ohlasů rodičů a dětí vysoká. Nabízíme velké množství nadstandardních aktivit. 
Klidný přístup  učitelek a zaměstnanců přispívá k pohodě a pocitu bezpečí, harmonie a lásky, což je pro nás všechny, děti i dospělé, velmi důležité. 
Odměnou za naši snahu a náročnou práci je spokojenost  dětí a jejich rodičů. Potvrzením toho, že naši práci vykonáváme dobře, je i to, že do naší školky se rodiče vrací a přihlašují k nám i své mladší děti.

V naší školce podporujeme děti v rozvoji jejich osobnosti. Proto se snažíme vytvořit  situace, ve kterých  budou mít možnost sledovat své vlastní potřeby a zájmy.
Přikládáme zvláštní pozornost individuální péči, dialogu s rodiči a se specialisty v různých oborech. Jsme otevřeni na nápady a návrhy rodičů s aktivní spoluprací. 


Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce.                                                                                            (Robert   Fulghum)