O nás


Dětský dechový stacionář slaví 30. výročí založení!

Podívejte se na krátké video, vytvořené k této

 vyjímečné příležiotosti :-)

 

Vítáme Vás na stránkách

Dětského dechového stacionáře v Litoměřicích.

 

Naše školička je specifická svým zaměřením. Poskytujeme speciální péči dětem, které trpí alergickou rýmou, astmatem, ekzémy, či chronickým onemocněním horních i dolních dýchacích cest.

Do školky jsou zpravidla přijímány děti ve věku 2,5-6 let na doporučení obvodních praktických lékařů pro děti a dorost ve spolupráci s odbornými lékaři.
O děti pečují učitelky MŠ ve spolupráci s fyzioterapeutkou.
Pobyt v dechovém stacionáři je hrazen částečně zdravotními pojišťovnami a částečně rodiči.

 

Co nabízíme?

 

Fyzioterapie:

- Otužování nosní sliznice aplikací mořské vody
- Zlepšování stavu horních a dolních dýchacích cest pomocí inhalace
- Zvyšování imunity dětí pomocí míčkové facilitace (míčkování), které zlepšuje odkašlávání, uvolňuje svaly, zlepšuje správné držení těla
- Provádění cvičení individuální i skupinové k prevenci vadného držení těla, plochonoží

- Dětská jóga

- Disponujeme podoskopem

 

Vzdělávání:
- Intenzivně připravujeme děti na vstup do ZŠ
- Zaměřujeme se na grafomotoriku

- Připravujeme předškolní děti na čtení prostřednictvím Elkoninovy metody

- Poskytujeme logopedickou prevenci
- Uplatňujeme individuální přístup
- Respektujeme osobnost dítěte
- Sportujeme, hrajeme si a prožíváme spoustu dobrodružství a legrace