Spolupracujeme


 

Keramický kroužek- starší děti

 

Solnou jeskyni- v zimních měsících


Basketbalovou školu- jednou měsíčně během celého roku


Tenisovou školu - individuálně dle zájmu rodičů


Dopravní hřiště


Plaveckou školu - 10 lekcí ročně


Vyjíždíme s dětmi každoročně  na 5 denní ozdravný pobyt


Účastníme se kulturních akcí v Litoměřicích


Pravidelně nás navštěvuje Mudr. Klára Kubelková - pediatrička

 

Dále dochází lektor angličtiny