Jak připravit dítě do MŠ


"Člověk by měl být posouzen o to, co nejlepší: jak pracují, jak je loajální, je má názory a jak moc miluje své děti".

Kirk Douglas

 


Jak připravit dítě na školku?
Nástup do mateřské školy je nejen velkým mezníkem v životě dítěte, ale i pro rodiče je to významná změna. Některé děti zvládnou vstup do
Aby se nástup dítěte do školky povedl co nejlépe, doporučujeme rodičům se na tento krok připravit předem.
Jak tedy na vstup dítěte do mateřské školy připravit?
DOPORUČUJÍCÍ DESATERO
1. Odloučení od rodičů – je prvním a největším problémem, se kterým se musí každé
dítě vyrovnat. Připravovat na odloučení můžete dítě například pobytem u prarodičů,
tety, dobré kamarádky. Čím více pozitivních zážitků s tímto krátkým odloučením bude
mít dítě, tím lépe si zapamatuje, že po odloučení přichází shledání a že se vrátíte.
Minimalizujete tím stres z odloučení.
2. Adaptace na nové prostředí, zejména kolektiv dětí. Dítě se začleňuje do kolektivu
dětí, které nezná a tento kolektiv vrstevníků ho bude provázet celé jeho dětství. Dítěti
můžete pomoci, když s ním budete chodit mezi děti. Velice vhodné jsou i návštěvy
různých kroužků, například kreslení, plavání či společná cvičení maminek s dětmi.
3. Sebeobsluha – rozvíjejte u dětí potřebné dovednosti sebeobsluhy (při toaletě, hygieně,
stravování, oblékání a obouvání).
Dejte dětem prostor k oblékání a svlékání. Dopřejte jim volnější věci, se kterými bude
lehčí manipulace. Nechejte je převlékat do tepláčků, legín, pyžámek…. Poukazujte na
věci, které mají na sobě, snáze si zapamatují, které věci jsou jejich. Pomáhejte dětem s
oblékáním jednoduchými pokyny např. Sundej si tepláčky. Ukliď si boty. atd. …
4. Procházky – seznamte děti se samostatným pohybem v přírodním prostředí, choďte
na procházky, omezte vození dětí v kočárcích.
5. Odpočinek po obědě – učte děti po hlavním jídle odpočívat, dopolední pobyt v MŠ je
pro děti psychicky a fyzicky náročný, děti jsou vyčerpané, potřebují nabýt síly a
regenerovat. Spánek působí pozitivně na imunitní systém člověka.
6. Navykejte děti rituálům – snažte se dodržovat každý den s dítětem ve stejný čas
večeřet, chodit spát a též o víkendu dodržovat časy jídel, večerní usínání + další
rituálky, jako je např. úklid hraček, úklid svých věcí apod.
7. Rozhovory s dítětem - s dítětem si o školce hodně povídejte - vždy však v
pozitivním smyslu. Povídejte mu o tom, co tam bude dělat, že si tam najde spoustu
nových kamarádů, naučí se nové písničky, básničky a mnoho jiného. A nezapomeňte
mu připomenout, že si pro něj vždy přijdete a po školce budete trávit čas spolu.

8. Krátce a srozumitelně oceňujte, co se dítěti daří, povzbuzujte ho, když mu něco
nejde, ale i jasně odmítněte nevhodné chování a vysvětlete proč.
9. Vyvarujte se výhružek typu „počkej, až budeš ve školce…..!“ Dítě se bude školky
bát už předem a působí to, jako bychom tím chtěli ze sebe setřást odpovědnost za to,
co dítě dělá nebo naopak neumí udělat.
10. Příprava potřebných věcí do MŠ – připravujte se na tento důležitý krok společně
s dítětem – spolu připravujte či nakupujte nové oblečení, bačkůrky, se kterými se ve
školce dítě pochlubí. Nechte dítě vybrat jednu ze svých oblíbených hraček / plyšáků/,
kterou si vezme jako doprovod do mateřské školy.
A jak usnadnit dítěti ADAPTACI v mateřské škole?
Jak dlouho se bude dítě přizpůsobovat novým podmínkám a jak bude toto období probíhat, je
u každého dítěte velmi individuální. Proto doporučujeme následující kroky k postupné
adaptaci:
1. POSTUPNÉ ZVYKÁNÍ NA ČAS STRÁVENÝ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Dítě by si mělo na pobyt v mateřské školce zvykat pomalu. Pobyt v MŠ lze postupně
prodlužovat a to individuálně podle potřeby každého dítěte – paní učitelky jsou rodičům vždy
k dispozici a rodičům dokáží poradit, jak u jednotlivých dětí pobyt postupně prodlužovat.
2. PRAVIDELNOST DOCHÁZKY DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Velmi důležité je pravidlo, že dítě chodí do školky denně. Narušení pravidelného stereotypu
bývá pro každé dítě velmi psychicky náročné. Školka jednou týdně nemá smysl. Jestliže dítě
naučíte, že do školky chodí od pondělí do pátku a o víkendu je doma, nelze ho jen tak
bezdůvodně z tohoto koloběhu vytrhnout. A pokud přece jen chcete dítěti dát „volno“, tak
raději spojte den před víkendem či po víkendu, aby ty dny docházky nemělo dítě
nepravidelné, jak se říká „přetrhané“.
3. NAVAZUJTE NA DENNÍ REŽIM V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Časné ranní vstávání a pak odlišný režim, než na který byly děti zvyklé z domova způsobuje
značnou únavu.Dbejte na pravidelné a včasné večerní ukládání dětí do postýlek, na dostatečný
přísun vitamínů a přiměřené zdravé stravy, která doplní režim a jídelníček v MŠ. Předejdete
tak nepřiměřeným ranním výstupům dítěte, které jde do MŠ s pláčem ne proto, že je tam
nerado, ale jen proto, že se cítí unavené!
4. LOUČENÍ S MAMINKOU
Choďte do školky včas, aby převlékání do třídy proběhlo v klidu, bez emocí a neustálého
napomínání typu “Dělej, nezdržuj“. Naposledy dítěti vysvětlete, kdy a kdo si dítě ten den
vyzvedne Před vstupem do třídy upozorněte dítě na přivítání s dětmi a paní učitelkou.
Loučení ve třídě již NEPROTAHUJTE! Věřte tomu, že naprostá většina dětí, a to i těch, které
vypadají, že se pláčem zalknou, se uklidní hned, jak se za Vámi zavřou dveře. Když to bude
vážnější, učitelky Vás o tom budou jistě informovat.

5. POVÍDEJTE SI S DÍTĚTEM
Ptejte se a vyprávějte si s dítětem, co v MŠ prožilo, s čím si hrálo, jaké má kamarády,
co jedlo! Je to důležité pro upevnění vztahu k mateřské škole, ale též k prohloubení vztahu
mezi rodičem a dítětem. Dítě má radost, že zvládne samostatný pobyt ve školce a když
vidí ohlas rodiny a slyší chválu, chce dokázat ještě víc a tím více se těší, až Vám to v té školce
ukáže!A jak jde s radostí druhý den do školky, tak Vám se zase s úlevou odchází do
zaměstnání.
6. PRAVIDELNĚ DENNĚ SE SEZNAMUJTE S PROGRAMEM V MŠ
Velmi doporučujeme pravidelně sledovat dění a program v mateřské škole. Každá třída má
v šatně vyvěšen program na týden, co budeme s dětmi dělat, co nás čeká, kam půjdeme. Je to
pro Vás velmi důležité proto, že můžete svému dítěti říci, co ho čeká, na co se může druhý
den těšit. Věřte, že je to pro něj obrovská motivace, i dospělý se „lépe“ cítí, když ví, co ho ten
den čeká. A proto i tak přistupujme ke svému dítěti a tím spíše v tomto velmi náročném
období, kdy je dítě bez Vás, bez Vás rodičů, od maminky, se kterou bylo do teď po celou
dobu než se mu změnil život nástupem do školky do kolektivu spousty dětí a paní učitelek a
především do prostředí plného změn.
7. RADA POSLEDNÍ – KDYŽ TO NEVYJDE
Někdy se stane, že ať děláme, co děláme, dítě je tak fixované na rodině, že přechod
osamostatnění je prostě velký problém. Ale neházejte flintu do žita, chce to prostě vydržet a
nevysílat na svého uplakané dítě smutné pohledy, tím vše jen zhoršíte! Jen krátce
vysvětlete – já musím do práce – ty do školky , až bude víkend, vše si vynahradíme a
naplánujte společně s ním program, co dítě rádo dělá.
UPOZORNĚNÍ NA NENADÁLÉ SITUACE
Někdy se stane, že dítě začne chodit do školky bez problémů. To ale ještě neznamená, že
nemůže přijít plačtivé období. Často se totiž stává, že tyto děti začnou bezdůvodně, třeba po
týdnu nebo i měsíci plakat a odmítat školku, aniž by jim někdo ublížil, či se stalo něco
zlomového. Prostě najednou přijde stesk, který však časem odejde zrovna tak nečekaně, jak
přišel.
A co by dítě mělo umět před nástupem do MŠ?
Žádný dokumet neupravuje ani nestanovuje, co by mělo dítě při nástupu do MŠ umět.
Avšak z praxe mateřských škol je vhodné, aby dítě zvládlo:

Základy sebeobsluhy – samo si dojít na toaletu ( v MŠ jsou nepřípustné pleny ani
běžné pomočování – samozřejmě v rámci adaptace nebo i někdy jindy se může stát,
že se dítěpočůrá, protě to nestihne nebo je zabrané do hry, umýt si ruce a utřít do
ručníku, postupně se obléknout – samozřejmě se zapínáním knoflíků, zavazováním
tkaniček pomáhají paní učitelky nebo starší kamarádi.


Znát své jméno a příjmení a postupně poznat svou značku.
Umět se najíst lžicí a pít ze skleničky.Umět si uklidit hračky a své věci.
Zvládnout chůzi po schodech.
Co je však NEJDULEŽITĚJŠÍ?
- důležité je dítěti předem vysvětlit, co ho v mateřské škole čeká, že bude v MŠ bez
Vás, rodičů, že bude mít ve školce kolektiv kamarádů, paní učitelky…….že si bude
hrát, učit se, cvičit, tancovat atd.
A nyní mi na závěr dovolte, když si připomeneme resumé moudrosti získané právě na
základě pobytu ve školkovém kolektivu z pera amerického spisovatele Roberta
Fulghuma:
O všechno se rozděl.
Hraj fér.
Nikoho nebij.
Vracej věci tam, kde si je našel.
Uklízej po sobě.
Neber si nic, co ti nepatří.
Když někomu ublížíš, řekni promiň.
Před jídlem si umyj ruce.
Splachuj.
Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře.
Žij vyrovnaně - trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a
tancuj a hraj si a pracuj.
Každý den odpoledne si zdřímni.
Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni někoho za ruku a drž se s ostatními
pohromadě.
(Z knihy "Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce")
Přejeme Vám všem hodně úspěchů, krásné dny a hodně radosti s dětmi!

 

Úsměv dítěte je největší odměna
Úsměv dítěte je největší odměna

 

V našem zařízení pracují profesionální učitelé, lidé s vášní. Podpořte nás v našé tvorbě dětské školky.  
Oni se starají a pečují o to, aby Vaše dítě se dobře citilo, když bude odděleno svých rodičů a také vytvářet příležitosti pro správný vývoj vašeho dítěte.