Denní harmonogram


Denní harmonogram
Časy jsou orientační, vycházíme z potřeb dětí a z konkrétních herních činností v jednotlivých dnech.

Po domluvě rády vyhovíme vašim  potřebám.

 

 

06:00 – 09:00 volná práce , volné hry a individuální činnosti, ranní terapie


09:00    ranní kruh zaměřený na dané téma dne


09:30 – 10:00 společné činnosti – výtvarná výchova, hudební výchova.... atd


10:00 – 11:15 pobyt venku – využíváme vlastní zahradu, park a hřiště v blízkosti školičky


12:00 – 14:00 spánek, relaxace,odpolední terapie, odpočinek dle potřeby


14:15 – 16:00 volná práce, individuální činnosti dle zájmu a potřeb dítěte