Ceník


Ceník dechového stacionáře od 1.9.2019
K využívání služeb dechového stacionáře si rodiče mohou vybrat z následujících variant:
1. varianta – poskytování zdravotní péče a předškolní pedagogické výchovy
vyžadováno doporučení od dětského lékaře (v této variantě hradí zdravotní péči příslušná zdravotní pojišťovna dítěte – smluvními partnery jsou tyto zdravotní pojišťovny: VZP, VoZP, OZP, ZPMV a ČPZP, na provozních nákladech se podílí ČČK)
Platby:
a) měsíční paušál 500,- Kč *
b) školné (dle docházky) 120,- Kč/den
c) stravné (dle docházky) 56,- Kč/den
- vyžadována záloha na měsíční platby 4200,- Kč

2. varianta – poskytování pouze pedagogické výchovy
na provozních nákladech se podílí ČČK
Platby:
a) měsíční paušál 500,- Kč *
b) školné (dle docházky) 180,- Kč/den
c) stravné (dle docházky) 56,- Kč/den
- vyžadována záloha na měsíční platby 5500,- Kč

3. varianta – poskytování zdravotní péče a předškolní pedagogické výchovy bez doporučení lékaře
na provozních nákladech se podílí ČČK
Platby:
a) měsíční paušál 500,- Kč *
b) školné (dle docházky) 300,- Kč/den
c) stravné (dle docházky) 56,- Kč/den
- vyžadována záloha na měsíční platby 8000,- Kč

* v případě uzavření zařízení, začátku nebo ukončení docházky v průběhu měsíce se měsíční paušál krátí max. na čtvrtiny

Stravné (včetně pitného režimu během celého dne) 56,- Kč/den
Je složeno z těchto jídel:
ranní přesnídávka 9,- Kč
oběd 37,- Kč
odpolední svačina 10,- Kč
Stravné je účtováno podle skutečně odebrané stravy.
Slevy a výhody
Třídenní zkušební docházka ZDARMA
Souběžná sourozenecká docházka měsíční paušál pouze za 1 dítě
Školné podle skutečné docházky

Ceny zahrnují zejména:
Výuku zkušenými pedagogy, předlogopedickou průpravu
Fyzioterapeutickou péči, sledování zdravotního stavu pediatrem – v případě vyžití zdravotní péče zařízení
Základní hygienické potřeby (ručníky, kapesníky, vlhčené ubrousky apod.)
Materiál používaný při tvůrčích a popoledních zájmových činnostech dětí
Cena nezahrnuje plavecký kurz, ozdravný pobyt, výlety, kulturní akce, solné jeskyně, třídní měsíční fond.

Ostatní informace
Do 5 pracovních dnů od nástupu dítěte do zařízení je nutno uhradit zálohu podle vybrané varianty.
Odhlášení oběda lze provést nejpozději do 7,30 hodin téhož dne, v opačném případě bude oběd naúčtován jako spotřebovaný (rodiče si mohou oběd vyzvednout).
V případě celodenního pobytu je možno dítě po domluvě kdykoliv během otevírací doby vyzvednout a zase jej zpět přivést.
Děti s doporučením od dětského lékaře jsou upřednostněny.
V průběhu třídenní zkušební docházky nehradí rodiče školné, jsou však povinni uhradit stravné dle platného ceníku za odebranou stravu.

Rezervační poplatek
V případě zájmu rodičů o přednostní rezervaci místa v zařízení před zahájením docházky vyplní rodiče „předběžnou přihlášku“, kterou předloží zároveň s poplatkem 1000,- Kč. Rezervační poplatek je v případě nenastoupení dítěte do zařízení nevratný, v opačném případě bude převeden do zálohy, kterou jsou rodiče povinni po sepsání smlouvy uhradit.