Den otevřených dveří v mateřské školce


V .......... jsme se rozhodli pozvat rodiče k účasti v mnoha činnostech připravených na den otevřených dveří v naší školce. Tohoto dne nás můžou navštivit také rodiče, kteří chtějí zapsat své děti do školky.