Ceník


Ceník 

 

K využívání služeb  si rodiče mohou vybrat z následujících variant:

1. varianta – pravidelná docházka 5 dnů v týdnu s celodenním pobytem s doporučením od dětského lékaře (v této variantě se na využívání zařízení podílí příslušná zdravotní pojišťovna dítěte – smluvními partnery jsou tyto zdravotní pojišťovny: VZP, VoZP, OZP, ZPMV a ČPZP)

Platby:
a) měsíční paušál                                  500,- Kč *
b) školné                                              120,- Kč/den
c) stravné                                                52,- Kč/den
d) záloha                                            4200,- Kč

 

2. varianta – pravidelná docházka 5 dnů v týdnu s celodenním pobytem bez doporučení dětského lékaře

Platby:
a) měsíční paušál                                  760,- Kč *
b) školné                                              300,- Kč/den
c) stravné                                                52,- Kč/den
d) záloha                                            8200,- Kč

 

3. varianta – pravidelná docházka 5 dnů v týdnu se zkráceným pobytem (nelze využít doporučení dětského lékaře)

Platby:
a) měsíční paušál                                  760,- Kč *
b) školné                                              150,- Kč/den
c) stravné                                                42,- Kč/den
d) záloha                                            4800,- Kč

* v případě uzavření zařízení či nástupu v průběhu měsíce se měsíční paušál krátí max. na čtvrtiny


pro děti do 3 let – tyto děti jsou přijímány na dobu max. do konce školního roku (tj. do 31.8.)

4. varianta – nepravidelná docházka max. 2 dny v týdnu s celodenním pobytem (nelze využít doporučení dětského lékaře)

Platby:
a) měsíční paušál                                  500,- Kč*
b) školné                                              300,- Kč/den
c) stravné                                                52,- Kč/den
d) záloha                                            3400,- Kč

5. varianta – nepravidelná docházka max. 2 dny v týdnu se zkráceným pobytem

Platby:
a) měsíční paušál                                  500,- Kč*
b) školné                                              125,- Kč/den
c) stravné                                                42,- Kč/den
d) záloha                                            1900,- Kč


Stravné
(včetně pitného režimu během celého dne)              52,- Kč/den

Je složeno z těchto jídel:
ranní přesnídávka                                                                    9,- Kč
oběd                                                                                      33,- Kč
odpolední svačina                                                                  10,- Kč

Stravné je účtováno podle skutečně odebrané stravy.


Slevy a výhody

Třídenní zkušební docházka                                                  
Souběžná sourozenecká docházka                                        měsíční paušál pouze za 1 dítě
Školné                                                                                   podle skutečné docházky

 

Ceny zahrnují zejména:

Výuku zkušenými pedagogy

Předlogopedickou průpravu, fyzioterapeutickou péči, sledování zdravotního stavu pediatrem

Základní hygienické potřeby (ručníky, kapesníky, vlhčené ubrousky apod.)

Materiál používaný při tvůrčích a popoledních zájmových činnostech dětí

Cena nezahrnuje plavecký kurz, ozdravný pobyt, výlety, kulturní akce, solné jeskyně, třídní měsíční fond

 

Ostatní informace

Do 5 pracovních dnů od nástupu dítěte do zařízení je nutno uhradit zálohu ve výši odpovídající měsíční docházce, která bude zúčtována v posledním měsíci docházky dítěte.

Odhlášení oběda lze provést nejpozději do 7,30 hodin téhož dne, v opačném případě bude oběd naúčtován jako spotřebovaný (rodiče si mohou oběd vyzvednout).

V případě celodenního pobytu je možno dítě po domluvě kdykoliv během otevírací doby vyzvednout a zase jej zpět přivést.

Děti s pravidelnou docházkou budou v rámci využití kapacity upřednostněny.

V průběhu třídenní zkušební docházky nehradí rodiče školné, jsou však povinni uhradit stravné dle platného ceníku za odebranou stravu.

Při zkráceném pobytu si rodiče dítě vyzvedávají po obědě (cca 11,30 až 12,00 hodin).


Rezervační poplatek

V případě zájmu rodičů o rezervaci místa v zařízení před zahájením docházky vyplní rodiče „předběžnou přihlášku“, kterou předloží zároveň s poplatkem 1000,- Kč.  Rezervační poplatek je nevratný a při nástupu dítěte do zařízení bude převeden do zálohy, kterou jsou rodiče povinni po sepsání smlouvy uhradit.