Ceník


Ceník dechového stacionáře od 1.5.2019

K využívání služeb dechového stacionáře si rodiče mohou vybrat z následujících variant:
1. varianta – docházka s celodenním pobytem s doporučením od dětského lékaře (v této variantě se na využívání zařízení podílí příslušná zdravotní pojišťovna dítěte – smluvními partnery jsou tyto zdravotní pojišťovny: VZP, VoZP, OZP, ZPMV a ČPZP)
Platby:
a) měsíční paušál 500,- Kč *
b) školné (dle docházky) 120,- Kč/den
c) stravné (dle docházky) 56,- Kč/den
- vyžadována záloha na měsíční platby 4400,- Kč

2. varianta – docházka s celodenním pobytem bez doporučení dětského lékaře
Platby:
a) měsíční paušál 760,- Kč *
b) školné (dle docházky) 300,- Kč/den
c) stravné (dle docházky) 56,- Kč/den
- vyžadována záloha na měsíční platby 8600,- Kč

3. varianta – docházka s dopoledním pobytem (nelze využít doporučení dětského lékaře)
Platby:
a) měsíční paušál 760,- Kč *
b) školné (dle docházky) 150,- Kč/den
c) stravné (dle docházky) 46,- Kč/den
- vyžadována záloha na měsíční platby 5100,- Kč

* v případě uzavření zařízení, začátku nebo ukončení docházky v průběhu měsíce se měsíční paušál krátí max. na čtvrtiny

Stravné (včetně pitného režimu během celého dne) 56,- Kč/den
Je složeno z těchto jídel:
ranní přesnídávka 9,- Kč
oběd 37,- Kč
odpolední svačina 10,- Kč
Stravné je účtováno podle skutečně odebrané stravy.

Slevy a výhody
Třídenní zkušební docházka ZDARMA
Souběžná sourozenecká docházka měsíční paušál pouze za 1 dítě
Školné podle skutečné docházky

Ceny zahrnují zejména:
Výuku zkušenými pedagogy
Předlogopedickou průpravu, fyzioterapeutickou péči, sledování zdravotního stavu pediatrem
Základní hygienické potřeby (ručníky, kapesníky, vlhčené ubrousky apod.)
Materiál používaný při tvůrčích a popoledních zájmových činnostech dětí
Cena nezahrnuje plavecký kurz, ozdravný pobyt, výlety, kulturní akce, solné jeskyně, třídní měsíční fond.

Ostatní informace
Do 5 pracovních dnů od nástupu dítěte do zařízení je nutno uhradit zálohu podle vybrané varianty.
Odhlášení oběda lze provést nejpozději do 7,30 hodin téhož dne, v opačném případě bude oběd naúčtován jako spotřebovaný (rodiče si mohou oběd vyzvednout).
V případě celodenního pobytu je možno dítě po domluvě kdykoliv během otevírací doby vyzvednout a zase jej zpět přivést.
Děti od 3 let jsou v rámci využití kapacity upřednostněny.
V průběhu třídenní zkušební docházky nehradí rodiče školné, jsou však povinni uhradit stravné dle platného ceníku za odebranou stravu.
Při zkráceném pobytu si rodiče dítě vyzvedávají po obědě (cca 11,30 až 12,00 hodin).

Rezervační poplatek
V případě zájmu rodičů o rezervaci místa v zařízení před zahájením docházky vyplní rodiče „předběžnou přihlášku“, kterou předloží zároveň s poplatkem 1000,- Kč. Rezervační poplatek je nevratný a při nástupu dítěte do zařízení bude převeden do zálohy, kterou jsou rodiče povinni po sepsání smlouvy uhradit.